Osc.pl - darmowe domeny , darmowe aliasy
darmowe aliasy, darmowe domeny , darmowe subdomeny

       

         

        zarejestruj się
        zapomniałem hasła
        twoje konto


SprawdŸ domenę
.

osc.pl


Najnowsze aliasy
 

mijika.89.pl
speedwayvideo.o7.pl
asl.o7.pl
exeinfo.o7.pl
exeinfope.o7.pl
pudelek.89.pl
simpleswap.uci.pl
maniana.o7.pl
ebok.enet24.8x.pl
enet24.8x.pl


Najpopularniejsze aliasy
 

» xnxx.osc.pl
» kruszwil-psc.o7.pl
» pornotube.osc.pl
» cheapcialison.os...
» rape-sex.8x.pl
» swieta.8x.pl
» gdamian.o7.pl
» vortex.8x.pl
» angelos.osc.pl
» moool.osc.pl
» pp.89.pl
» 2-girls-1-cup.os...
» free-adult-video...
» incest-porn.8x.pl
» youtube.o7.pl


Regulamin
1. Rejestracja w serwisie oznacza, ze zapoznałeœ się i akceptujesz wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.

2. Rejestracja odbywa się za poœrednictwem Internetu. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza na stronie.

3. Rejestracji może dokonać osoba fizyczna lub prawna .

4. Zarejestrować można dowolnš, nie zarejestrowanš wczeœniej domenę zgodnie z formatem: - domena.Osc.pl

5. Użytkownik nie jest właœcicielem domeny . Nie może zatem domeny sprzedawać, dzierżawić, wynajmować, użyczać itp. Domena może być wykorzystywana tylko na potrzeby podmiotu, który domenę zarejestrował.

6.Jedna osoba może zarejestrować dowolnie wiele domen. Każda rejestracja domeny musi być jednak uzasadniona (potrzeba), nie może prowadzić do strony, na którš wskazuje już inna domena. Nie wolno rejestrować domeny jeœli ma ona wskazywać na strony w budowie, strony nieistniejšce itp.

7. Korzystanie z aliasów www w domenie Osc.pl jest darmowe .

8. Osc.pl zastrzega sobie prawo do wykorzystania aliasu www domeny Osc.pl w celach promocyjnych w formie dodatkowego okna (popup lub under-upów) lub otwieranie nowego okna przeglšdarki w chwili zamykania strony z serwisem.

9. Osc.pl zastrzega sobie prawo do przesyłania na konto pocztowe zarejestrowanego użytkownika treœci informacyjnych i reklamowych.

10. Rejestrujšc nowa domenę musi posiadać konto www oraz email u dowolnego dostawcy usług internetowych.

11. Wypełniajšc formularz rejestracyjny użytkownik zgadza sie na wykorzystywanie swoich danych podanych w formularzu rejestracyjnym w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (Dz.U. nr 133 z 1997r.). Osc.pl zapewnia jednoczeœnie ze, nie udostępni/nie sprzeda danych użytowników aliasów nieuprawnionym ustawowo podmiotom.

11a. W zwišzku z wejœciem w życie ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o œwiadczeniu usług droga elektroniczna, - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw... http://ks.sejm.gov.pl:8010/proc4/ustawy/666_u.htm Osc.pl informuje, iz zgodnie z Art. 10.2. informacje handlowa uważa się za zamówiona, jeżeli odbiorca wyrazi zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególnoœci jeœli udostępnił w tym celu identyfikujšcy go adres elektroniczny(...), co ma miejsce w momencie rejestracji użytkownika w Osc.pl zgodnie z regulaminem pkt.8,9 i 10.

12. Osc.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia konta w dowolnym momencie i bez podania przyczyny. Konto może zostać usunięte bez uprzedzenia.

13. Osc.pl nie odpowiada za treœci i poglšdy prezentowane przez użytkowników alianów. Wszelkie poglšdy i treœci użytkownicy prezentujš w swoim własnym imieniu i na swoja własnš odpowiedzialnoœć. Jednakże niedopuszczalne jest aliasowanie stron niezgodnych z prawem polskim i międzynarodowym. W przypadku dodania takich stron powiadomione zostanš odpowiednie organy a konto i domeny usunięte.

14. Aliasowanie (subdomeny ) jest usługa bezpłatna i Osc.pl nie gwarantuje skutecznoœci działania.

15. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 22 listopada 2006 roku.

16. Osc.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Nowy regulamin obowišzuje od momentu opublikowania go na tej stronie.home | regulamin | katalog | toplista | statystyki | lista domen | antyspam | darmowe aliasy | regulamin | kontakt
Copyright 2024 Osc.pl All Rights Reserved.